onsdag 18 december 2013

lindholmen.nu

Oskar: Lilla Lisa...
Lisa: Vem är det som är liten egentligen? Du är ju såhär mycket mindre än mig
Oskar: Nähä, jag är mycket större än du
Lisa: I anden då. Kanske du är större än mig i anden och jag liten i anden
Oskar: I anden är du pytteliten. Du kommer vara som en myra när du kommer till himlen. Och när du säger hej kommer ingen att höra dig. Och du får bo i en myrstack med andra myror